สืบเนื่องจากเอนทรี่ที่แล้ว 
 
วิชา โรคไบโพล่าร์เบื้องต้นฉบับผู้ป่วย 101 
 
ออมคิดว่าเพื่อนๆ คงได้รู้จักโรคไบโพล่าร์กันแล้ว
 
แต่ความเข้าใจโรคไบโพล่าร์
 
มันยังมีความเหลื่่อมล้ำ
 
มันยังมีมุมมองที่ต่างกันออกไปในแต่ละคน
 
ขึ้นอยู่กับว่า
 
สิ่งที่เราได้เจอมันเป็นมุมไหนของโรคไบโพล่าร์
 
เหมือนตาบอดคลำช้าง
 
บ้างเจอหัว เจอขา เจองา เจอหู เจอหาง
 
พอๆ กะที่เรายังคงคลำโรคไบโพล่าร์
 
รู้แหละว่าไอตัวนี้มันคือโรคไบโพล่าร์
 
แต่ไอตัวไบโพล่าร์นี่มันมีหนามแหลมมาก แค่แตะนิดเดียวก็บาดมือแล้ว
 
คลำไปเลือดไหลไป 
 
กว่าจะรู้จักมันดี
 
มือคุณจะเต็มไปด้วยรอยบาด มีแผลเป็น อาจนิ้วขาด มือขาด
 
สุดท้ายกว่าคุณจะคลำไปเจอถุงมือมาใส่
 
และกลายเป็นถุงมือช้าง #ช้างเป็นสัตว์กินเลือด  (ว่าจะไม่ไร้สาระแล้วนะ)
 
และคุณสามารถคลำช้างโดยไม่ต้องเจ็บอีกต่อไป
 
ว่าแต่